Østerbo, 2016

Renovering af 48 boliger i Vejle

SlothMøller har med Dansk Boligbyg og Arkitema, fået tildelt opgaven om at totalrenovere 48 boliger for boligforeningen Østerbo i Vejle

Bygherre: ØsterBo

Antal boliger: 48

Areal: 4.400 kvm.

Anlægssum: 58 mio. kr.

Entreprenør: Dansk Boligbyg

Arkitekt: Arkitema

Illustrationer er udført af Arkitema Architects

 

Dansk Boligbyg er netop udpeget som vinder af renoveringsopgaven - der omfatter totalrenovering af 48 boliger i Vejle. Konkurrenceopdraget lagde op til at de konkurrerende selv kunne vælge mellem to løsninger - en nedrivning og efterfølgende genopbygning, eller en totalrenovering. SlothMøllers team valgte en løsning, der fokuserer på at genanvende så mange bærende elementer som muligt på eksisterende terrændæk og fundamenter. Modsat hvad der var lagt op til - har teamet desuden valgt en løsning med saddeltag fremfor de mere tidstypiske flade tage.

Fra dommerbetænkningen er fremhævet: "Taget udføres som symmetriske saddeltage med pap og listedækning, hvilket giver bebyggelsen et markant anderledes udtryk. Eksekveringen af dette greb vurderes dog at skabe et roligt og harmonisk udtryk,som tilføjer bebyggelsen et moderne strejf" og "Tilbuddet, som er en renoveringsløsning, er uddybende beskrevet i forhold til de valgte materialer og konstruktive løsninger, der dokumenterer et gedigent byggeri, hvor der overvejende er valgt traditionelle og afprøvede materialer og byggemetoder"

SlothMøller varetager på opgven rådgivning indenfor alle ingeniørdicipliner inkl. fagtilsyn